آرشیو فروردین ماه 1399

خريد و فروش آنلاين اهن آلات ساختماني مثل ميلگرد، تيراهن، بولت و ...

كاربرد سقف تيرچه و بلوك در ساختمان

۱۰۱ بازديد

تيرچه بتني را مي توان در محل سوله ساختماني ساخت كرد و يا اين كه مي توان از تيرچه هاي صنعتي پيش ساخته در كارگاه ها بهره برد . تيرچه هاي پيش ساخته به جهت رعايت استانداردهاي ضروري در ساخت و كاهش خطاهاي انساني از كيفيت و ايستادگي بالاتري برخوردار هستند . سقف تيرچه و بلوك قسمتي از دال هاي يك طرفه به اكانت مي‌آيد .
https://www.asroon.ir/products/detail/Default.aspx?title=%D9%BE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-&id=123


سقف تيرچه بلوك خويش از يك پاشنۀ بتني به پهنا 10 سانتيمتر و ضخامت آن دستكم 4 . 5 و حداكثر 5 . 5 سانتي متر بوده و در واقع به نحوي باشد كه تمام ميلگردهاي تحت درون اين كاور قرار بگيرد . داخل پاشنه بتني معمولاً 2 عدد ميلگرد آجدار با قطر دست‌كم 8 و حداكثر 16 ميليمتر قرار مي‌گيرد . اين ميلگردها وظيفۀ تحمل نيروهاي كششي وارده بر سقف را بر عهده دارا هستند .

يك ميلگرد هم در نصيب فوقاني تيرچه قرار مي‌گيرد و اگر كه‌اين ميلگرد بالايي در نصيب رويۀ سقف قرار بگيرد ميتواند تحت عنوان ميلگرد اُفت و حرارتي هم استعمال شود . دربين ميلگردهاي تحتاني و فوقاني تيرچه دوتا ميلگرد مورب به صورت خرپايي در دو طرف تيرچه قرار مي‌گيرند . وظيفه اين ميلگردها اتصال ميان ميلگرد تحتاني و فوقاني و تحمل بارهاي برشي وارد بر سقف مي‌باشد .

مسافت راس تا راءس دو تيرچه , معمولاً 50 سانتيمتر است كه‌اين مسافت نبايد از 70 سانتيمتر بيشتر شود . بعداز نهادن تيرچه ها و چيدن بلوك ها در ميان آن ها شبكه اي از ميلگردهاي اُفت و حرارتي بر روي آن ها قرار ميگيرد . بعد بتن ريزي درجا بر روي سيستم انجام ميگيرد و يك دال بتني در روي عمل تشكيل مي شود .

مزاياي استفاده از سقف تيرچه بلوك - ساختمانچي
نوعي از تيرچه هاي پيش ساخته به اسم تيرچه هاي پيش تنيده هم موجود هست كه در سوله هاي مجهز ساخته مي شود و درين تيرچه ها ابتدا ميلگردها بوسيله جك هاي منحصر كشيده مي‌شوند و آن گاه بتن ريزي بر روي آن ها انجام مي شود . پس از كار آوري بتن , ميلگردها آزاد ميشوند و نيروي آزاد شده بتن را ذيل تنش فشاري قرار مي‌دهد كه‌اين عمل منجر ارتقا ايستادگي تيرچه درمقابل ترك خوردگي مي شود .

تيرچه هاي پيش تنيده فاقد ميلگردهاي عرضي هستند . ميلگرد به فعاليت رفته در تيرچه هاي پيش تنيده با پايداري بالا ميباشند تا در اثر گيرايي گسيخته نشود و بتن به فعاليت رفته در آن هم دستكم مي بايست از ردۀ C35 باشد . بتن ردۀ C35 بتن فراهم اي است كه به صورت تقريبي 400 كيلو گرم سيمان در واحد متر مكعب در تركيب به كار گيري مي شود .

تيرچه سفالي

كاربرد سقف تيرچه و بلوك در ساختمان1 - پوشش سقف هاي ساختمان آجري
2 - پوشش سقف هاي ساختمان اسكلت فلزي
3 - پوشش سقف هاي ساختمان اسكلت بتنييكي‌از رايجترين سيستم هاي سقفي , سقف تيرچه بلوك هست كه از مخلوط تيرچه و بلوك سبك سيماني يا اين كه بلوك سفالي است . تيرچه بتني ( Concrete Joist ) بوسيله بتن و ميلگردهاي فولادي ساخته شده شده‌است و ما ميان تيرچه ها بلوكهاي سفالي يا اين كه سيماني قرار ميگيرد . بلوك ها عملاً نقش قالب را براي تيرچه ها دارا‌هستند و برهه زماني مركب T صورت را به وجود مياورد .

مهم ترين نصيب سقف هاي تيرچه بلوك , تيرچۀ بتني است . بتن دارنده ايستادگي فشاري بالا و پايداري كششي زياد ضعيفي داراست . به كارگيري از بتن در نقاطي كه نيروي كششي موجود هست كاملاً بي نتيجه بوده و اين حجم فراوان بتن منجر وزن مازاد و بالا بردن هزينه مي شود و اثر نامطلوبي بر سيستم سقف ميگذارد .

با حذف بتن در ناحيۀ كششي و جايگزين كردن فولاد كه از ايستادگي كششي بالايي برخوردار‌است در آن حوزه‌

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/راد-همدان/23/view/


خريد رابيتس از فروشگاه اينترنتي آسرون

۹۳ بازديد

رابيتس كه به خطا راويز هم گفته مي شود , ورق فولادي مشبكي است كه از ورق‌هاي گالوانيزه گرم تشكيل شده است . اين ورق فولادي در صنعت ساختمان سازي فراوان كاربرد داراست به اين دليل كه به دليل تراز مشبك آن بيشتر ملات هاي ساختماني از جمله گچ و سيمان به آن مي چسبد .

رابيتس | سيم رابيتس بندي | رابيز | مصنوعات فلزي | رابيس ايران

استعمال از رابيتس در سقف كاذب براي گچكاري و توليد آرك و نور و روشنايي نهفته و … فراوان متداول است . همينطور در نماسازي براي ساخت طرح هاي حجيم و خوشگل از راويز به كار گيري مي شود . در بتن ريزي فونداسيون , ساخت ديوار كاذب و خودداري از ترك ديوارها , استعمال از رابيتس فراوان مرسوم است . اين كالا در گونه هاي مختلفي ساخت مي شود و ارزش راويز بر حسب گونه هاي آن مختلف است كه در‌پي توضيحات بيشتري راجع بدين فرآورده و اشكال آن ارائه مي شود . همينطور براي تدبير بيشتر راجع‌به ارزش رابيتس گالوانيزه و نكات بيشتر در رابطه خريد آن ميتوانيد با آسرون  در رابطه باشيد .

رابيتس | سيم رابيتس بندي | رابيز | مصنوعات فلزي | رابيس ايران
در ساخت رابيتس , ابتدا ورق هاي گالوانيزه از پهنا به باطن دستگاه ميرود و در نصيب هايي از ورق پرس انجام مي شود آن‌گاه به باطن دستگاه ديگري مي‌رود و بخش هاي فرو رفته اي در آن توليد مي شود و آن گاه پروسه برش انجام مي شود . مبني بر ضخامت و وزن ورق , همينطور چگونگي پرس , تعداد چشمه هاي ساخت شده در ورق و تعداد ستون اشكال رابيتس متعدد است . از ديد وزن رابيتس ها به سه مدل رابيتس سبك , ميانگين و سنگين وزن قسمت بندي مي شود و از ديد تعداد ستون به 9 ستون , 11 ستون و 13 ستون نوع بندي ميشوند . همينطور اين جنس در گونه هاي دو چشمه و سه چشمه هم در بازار موجود هست .


اشكال رابيتس و تاثير آن بر ارزش راويزهمان طور كه پيشتر گفته شد , اين مال دارنده اشكال گوناگوني است و بر پايه ي وزن , تعداد ستون و تعداد چشمه گونه بندي مي شود و بر همين پايه هم نامگذاري ميشوند . ارزش راويز بر پايه ي گونه هاي و ويژگي ها فني آن متعدد تمي شود كه به دنبال به توضيحات بيشتري در اين راستا ميپردازيم :
1 . تعداد ستون
يك برگ راويز از تعداد معيني ستون تشكيل مي گردد كه برهمين اصل نام‌گذاري مي گردد . تعداد ستون هاي محور طولي غالبا در سه مدل 9 ستون , 11 ستون و 13 ستون ساخت مي شود . تعداد ستون با بعد ها چشمه ارتباط معكوس دارا هستند يعني هر چه تعداد ستون بيشتر باشد , مقدار چشمه كوچك خيس مي شود . اين دستور منجر سبك خيس شدن بنا و كم شده ملات مصرفي مي شود .
2 . وزن
هر برگ اين فرآورده بسته به ضخامت ورقي كه براي ساخت آن به كارگيري مي گردد , وزن منحصر به خويش را داراست . غالبا گونه 13 ستون دارنده وزن بيشتر و كيفيت بيشتري نسبت به سايرين است . چرا‌كه ندازه چشمه ها در‌اين گونه رابيتس كوچكتر شده و اين سبب بيشتر بودن وزن رابيتس هاي 13 ستون مي‌شد . اين كالا از نگاه وزن به سه گونه رابيتس سبك , ميانگين و سنگين وزن جور بندي مي شود .

رابيتس ايران
رابيتس سبك
رابيتس 380 گرم 9 ستون , 610 گرم 11 ستون و 3 چشمه و 670 گرم 11 ستون و 3 چشمه در جايگاه سبك قرار مي‌گيرند .
رابيتس ميانگين
رابيتس 690 گرم 13 ستون و 2 چشمه , 760 گرم 13 ستون و 3 چشمه , 860 گرم 13 ستون و 3 چشمه در منزلت ميانگين قرار مي‌گيرند .

 

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/رابيتس-مسعود/38/view/
https://www.asroon.ir/news/detail/استانداردهاي-توليد-ميلگرد-در-ايران/1046/view/
https://www.asroon.ir/news/detail/مهمترين-كارخانه-هاي-فولاد-كشور/1031/view/

ارزش ميلگرد سيادن ابهر روز جاري

۹۵ بازديد

ارزش ميلگرد سيادن ابهر روز جاري
شركت فولاد سيادن ابهرجور كار : توليديمديريت ادله : آقاي بهروز كارگر قناتيرييس هيات مديره : آقاي بهروز كارگر قناتيمورخ تاسيس : 1385توليد ها : اشكال مقاطع فولاديخصوصيات فرآورده : گونه هاي مقاطع فولاديگنجايش ايجاد : 288 هزار بدنطرح هاي بسط : ميلگرد از قطر 8 الي 32 ميليمترآدرس كارگاه : ابهر - كيلومتر 7 جاده تاكستان - پشت پست برق - 230 كيلو ولت
 

آهن ياب
كارگاه سيادن ابهر خالق ميلگرد سيادن ابهر در جمهوري اسلامي ايران است . ميلگرد خليج عجم روز جاري را به صورت لحظه اي در تارنما آسرون ببينيد . ليست ارزش ميلگرد سيادن ابهر را هم مي‌توانيد در برگه ميلگرد آهن پخش ببينيد .اطلاع از بها ميلگرد سيادن پيشين از خريد ميلگرد از اين سوله يكي‌از لازم ترين عمل هاست . هر فردي كه قصد خريد ميلگرد از اين كارگاه را داراست بايستي از ارزش ميلگرد اين كارگاه و جزئيات آن آگاه شود . مجتمع فولاد سيادن ابهر در سال 1385 و در حوالي جاده تاكستان تاسيس شد .

مجتمع ساخت ميلگرد سيادن ابهر تحت حيث آقاي بهروز قناتي فعاليت دارد و گنجايش اسمي ساخت آن 288 هزار بدن در سال است . ميلگرد هاي توليدي مجتمع فولاد ابهر در قطر هاي 8 تا 32 ميلي متر از جمله طرح هاي بسط مجتمع فولاد ابهر مي‌باشد .گذشته از خريد ميلگرد خوب تر است ابتدا اطلاعاتي در باب ميلگرد در اختيار شما قرار بدهيم تا خريد خويش را متناسب با كاربرد و به شايسته ترين صورت انجام دهيد . ميلگرد به بنا هاي فولادي گفته مي شود كه در بنا هاي بتني موجب ارتقا پايداري كششي مي شود . ميلگرد ها به طور كلي به دو جور معمولي و آجدار تقسيم ميگردند . ميلگرد هاي معمولي كه با اسم A1 شناخته مي شود و فاقد آج است و در نوع ميلگرد هاي قابل انعطاف جاي دارد .

اين ميلگرد براي آهنگري و جوشكاري فراوان مطلوب ميباشد . همينطور ميلگرد هاي آجداري كه با اسم هاي A2 و A3 و A4 هستند دارنده برآمدگي در مرحله مي‌باشند . هريك از ميلگرد هاي ذكر شده دارنده مصارف متنوعي است .ارزش ميلگرد سيادن با دقت به قطر هاي ميلگرد هاي توليدي گوناگون است . استاندارد هاي 2A و A3 از استاندارد هايي مي‌باشند كه‌اين كارگاه از آن پيروي مي نمايد .

قيمت روز ميلگرد آجدار | فروش ميلگرد ذوب آهن اصفهان، نيشابور، كاشان ...

سوله توليدي فولاد سيادن در شهر ابهر در سال 1390 تحت عنوان يكي‌از فعاليت آفرينان برتر در استان زنجان شناخته شد . اين واحد همينطور تحت عنوان واحد مثال صنعت و معدن در سال 1391 هم شناخته شد و غالب به دريافت نشان خوب مدير شويد . ميلگرد سيادن ابهر از جمله توليدها با كيفيتي است كه توانسته است جزء بورس متاع را به خويش اختصاص دهد . با اعتنا به بها و كيفيت بالاي ميلگرد سيادن ابهر , اين سوله توانسته است جزو بورس مال را به خويش اختصاص دهد .

همينطور با دقت به بها و كيفيت بالاي توليد ها , اين كارگاه رده نيكي در بازار داخلي كشور‌ايران به دست آورد . ارزش ميلگرد ابهر در مقايسه با ديگر رقبا مطلوب خيس است به همين علت تقاضاي مصرفي بالايي هم در مرحله بازار دارااست .


كارگاه ميلگرد سيادن ابهرميزان ايجاد توليد ها اين سوله و سعي هاي شبانه روزي مسئولين ذي‌ربط در استان زنجان قابل ديده پوشي نيست . با وجود كمپاني ساخت ميلگرد سيادن اين موسسه و بقيه تيم هاي فولادي در استان زنجان , اين استان در حالا تبديل شدن به قطب فولاد سرزمين مي شود . اميد‌وار‌يم بتوانيم با همت هاي متوالي در‌اين اين شركت مرزوبوم عزيزمان را سربلند و از واردات محصول ها غني كنيم . تيم آهن پخش به صورت روزمره ارزش ميلگرد ابهر را پيدايش رساني مي نمايد . شما مي‌توانيد براي اطلاع از بها لحظه اي ميلگرد

 

https://www.asroon.ir/suppliers/detail/راد-همدان/23/view/
https://www.asroon.ir/products/detail/تيرچه-بتني/117/view/
https://www.asroon.ir/products/detail/Default.aspx?title=%D9%BE%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%AA-&id=123